Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Plants that tell stories

Under Växter/Activiteter/Hillerød hittar du seminarieprogrammet med abstracts från samtliga talare, deltagarföretckning, m.m. Du kan också ladda ner en zip-fil med alla dokument.

Gå direkt till webbsidan.

Arkiv