NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Publikasjoner om husdyr

Her finner du pdf-filer av trykksaker publisert av NordGen - Husdyr. Vi tilbyr også publikasjoner og rapporter fra tidligere Nordisk Genbank Husdyr. NordGen's tidligere utgitte nyhetsbrev M@ngfold (frem til okt 2008), finnes under "Publikasjoner" på hovedsiden vår. Tidligere utgitt M@ngfold sektor for husdyr finnes her.

NordGen - husdyrbrosjyrer og tidskrifter

Brosjyre om NordGen Husdyr, på engelsk Brosjyre om Nordisk beitebruk Husdyr-nytt 2009
Husdyr-nytt 2009 finsk versjon
Husdyr-nytt 2008
Husdyr-nytt 2008 finsk version

Bøker publisert eller med-publisert av NordGen

2005-bokforside

2008-bokforside

     

Bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser

Kan bestilles på engelsk eller norsk fra Anne Præbel, til € 10 + fraktkostnader.

Management and Exchange of Animal Genetic Resources
- Nordic Perspective, Kan bestilles i trykket versjon fra Nordisk Ministerråd. Den kan også lastes ned gratis her som pdf.

Book of the Yakuts.
Medforfatter Juha Kantanen

Les mer om boka her.

Fra før fusjonen i 2008

       
The value of Animal Genetic Resources, A Nordic View (på engelsk) Bærekraftig forvaltning av Nordiske Husdyrgenetiske ressurser- Hvordan møte fremtidens krav Nordens husdyr        Nordens husdyr - Nasjonale raser som ressurs for fremtidig utvikling


Rapporter

Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjonen i Norden? Bærekraftig avl 

Publikasjoner

 

 

Tidligere NGH-Nytt, fra før 2007

2006/012006/02

2005/012005/02

Tidligere NGH-Nytt, fra før 2007, finsk versjon

2006/01 fi 2006/02 fi

2005/01 fi2005/02 fi