NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv - et velv for evigheten

Svalbard Globale Frøhvelv er det ultimate sikkerhetsnettet for verdens nytteplantemangfold. Formålet med frøhvelvet er å bevare verdens plantegenetiske ressurser for mat og landbruk ved å tilby kostnadsfri sikkerhetslagring av frø fra frøbanker verden rundt. Svalbard er både fjerntliggende og enkelt tilgjengelig på samme tid, og er et perfekt sted for et slikt sikkerhetslager. Frøhvelvet er består av tre fjellhaller sprengt ut I sandsteinsfjellet “Platåfjellet” utenfor Longyearbyen. 120 meter dypt inne I fjellet lagres frøene I såkalte “black boxes” på -18 C.

NordGens operative ansvar i forhold til Frøhvelvet er å samarbeide med frøbanker rundt i verden om hvordan frøene skal pakkes og forsendes, samt å sørge for en sikker, trygg og systematisk lagring av frøene når de ankommer Svalbard. NordGens operative ansvar utføres i tråd med en trepartsavtale med Landbruks- og matdepartementet i Norge og the Global Crop Diversity Trust.

Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan frø kan deponeres i hvelvet, eller informasjon om hvilke frøprøver som er lagret i hvelvet? Besøk Frøportalen.