NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema:Telemark kua

Nisjeprodukter fra Telemarks-kua

Foto: Anna Rehnberg, Norsk Genressurssenter

Fra Telemark fylke i sør-Norge kommer den vakre Telemarkskua. Landbruket i fylket er preget av å ha utnyttet de naturgitte forholdene med både vakker kyst og flott fjellandskap. Ku-rasen er da også godt tilpasset beite i fjellet og utenfor gårdens mest verdifulle dyrkbare mark. Hun gir ystevennlig melk og mørt kjøtt, i tillegg til å ha en atferd samt kroppsbygging som egner seg godt for beiting i krevende terreng.

Bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser er viktig både nasjonalt og globalt, og Telemarkskua er som skapt for utvikling av nisjeprodukter og merkevarebygging. Hun er vakker, lett gjennkjennelig, og er oppkalt etter sitt geografiske område.

Det er finnes flere utviklingsprosjekter for produkter fra Telemarkskua. Det er utviklet meieriprodukter, kjøttet og vakre skinn selges og iskremen fra fløten er nydelig!