NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Askeskuddsjuken

Ask i tilbakegang – hva kan gjøres?

Over store områder i Europa har askeskuddsjuken ført til omfattende askedød. Sykdommen skyldes en sopp (Chalara fraxinea), og stort mer vet vi dessverre ikke om askeskuddsjuken.

Et lite asketre med dødt cellevev under barken. Foto: Halvor Solheim, Skog og landskap

Askeskuddsjuken (Dk: asketoptørre, Se: askskottsjuka) viser seg ved at stammer eller greiner hos ask (Fraxinus excelsior) får markante nekroser, og ovenfor nekrosene visner trærne. Sykdommen ble først påvist i Polen og Litauen på 1990-tallet og har siden spredt seg mot nord, vest og sør. I 2003-2004 ble det konstatert spredning til Sverige, Danmark og Tyskland og de neste to år til Østerrike, Slovenia og Tsjekkia. I 2008 ble den observert i Finland, Norge og øst i Frankrike. Den nøyaktige utbredelsen i sør og øst er usikker. Spredningsevnen er urovekkende, og det er overveiende sannsynlig at sykdommen vil spre seg over hele askens utbredelsesområde i Europa de nærmeste årene. NordGen Skogs arbeidsgruppe for genressurser har i 2009 et prosjekt om askeskuddsjuke - les mer her