Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Om NordGen Planter

NordGen Planter er Nordisk genressource centers sektor for kulturplanter. Vi arbejder med bevaring og bæredygtig udnyttelse af vores kultur- og nytteplanter og deres vilde slægtninge. Det omfatter både det konkrete bevaringsarbejde af frø, formidling af frø og af information om materialet, og også generel informationsarbejde om værdien og betydningen af plante genetiske ressourcer for vores samfund i Norden og globalt.

NordGen Planter stimulerer til anvendelse af materialet, og søger at skabe synergi via det Nordiske samarbejde til gavn på både nordisk og internationalt plan. Retningslinierne for det nordiske samarbejde er beskrevet i NordGens strategi samt nedfældet i Kalmar deklarationen.

NordGen Planter driver det globale frøhvælv på Svalbard, hvor også NordGens frøsamlinger er bevarede.

Fra 1. januar 2009 har NordGen indkorporeret miljøspørgsmål i sit ansvarsområde. Dette lå tidligere ved NGR som nedlagdes ved årsskiftet.

NordGen Planter deltager i det internationale genbanksamarbejde, eksemplevis via FAO, Bioversity og dennes europæiske del ECPGR, hvor NordGen planter både har en koordinerende funktion for Norden, samt holder et antal Europæiske crop databases, og deltager i udviklingen af et integreret europæisk genbanksystem AEGIS. Det internationale samarbejde omfatter endvidere den Intertnationale Aftale (IT-PGRFA) samt konsekvenserne for håndtering af PGR i Norden.

I øvrigt deltager NordGen planter en række internationale udviklingsprojekter, bla. I SADC landende, EAPGREN, SeedNet og CAC. Derudover har vi en række samarbejder med bla. de baltiske lande og Vavilov instituttet i Rusland.

NordGen planter har ca 15 årsværk fordelt på omkring 20 personer. Vi arbejder dels i frølaboratoriet og -lager, som senioforskere med ansvar for arbejdsgrupper, i vores molekylærlaboratorie og også med mere overgribende og generelle opgaver

Et vigtigt redskab for NordGen Planters arbejde er vores 4 arbejdsgrupper, som består af eksperter fra hver at de Nordiske lande. Med deres assistance forankres NordGens aktiviteter i de enkelte lande, og synergier mellem landene udnyttes. Andre centrale samarbejdspartnere er bl.a. de nationale programmer for PGR og de nordiske ECPGR koordinatorer. 

NordGen Planter er en videreudvikling af tidligere Nordisk Genbank, der belv stiftet i 1979. Vi har således 30 års frugtbart samabejde bag os.

Sidansvarig:  Simon Jeppson

Kontakt

Anna Palmé anna.palme@nordgen.org