NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGens temadager

NordGen Skog arrangerer vanligvis to temadager i året. Aktuelle temaer blir presentert og drøftet gjennom innlegg av inviterte foredragsholdere. Arrangementene går på omgang mellom de nordiske land:


Temadag i Mikkeli, Finland 29. september 2016

NordGen Skog temadag "Quality and diversity in forest regeneration" (Laatua ja monimuotoisuutta metsänuudistamiseen) ble avholdt i Mikkeli, i sentrale Finland 29. september. Temadagen hadde 47 deltagere fra frøforedling og skogplanteskoler, forskning, skogorganisasjoner og Finnish forest service (Metsähallitus), i tillegg til deltagere fra Estland. Diskusjonene var gode og generelle tilbakemeldinger på programmet var positive.

Program

Presentasjoner


Temadag i Silkeborg, Danmark 6. april 2016

I regi av NordGen Skogs danske representanter ble temadagen "Produktive skove og indførte træarter" arrangert i Silkeborg. 125 deltagere fikk servert temaet med ulike vinklinger i fem gode presentasjoner. Dagen ble avsluttet med en ekskursjon ut i skogen for å ta noen av de nord-amerikanske treslagene i selvsyn, anført av Naturstyrelsen Søhøjlandet. Les mer om temadagen her. Program og presentasjonene kan lastes ned under:

Program

Presentasjoner:

I media:

Artikler i Skoven nr. 5-2016, utgitt av Dansk Skovforening:

forskning.no i Norge:


Temadag i Tønsberg, Norge 20. oktober 2015

Temadagen "Bruk av lauv; fra frø til marked" ble arrangert i Tønsberg den 20. oktober 2015. Gode foredragsholdere tok for seg ulike sider av temaet bruk av lauvtrær i Norge. En oppsummering av dagen finner du her. Det var 45 deltagere på møtet. Programmet og presentasjoner kan lastes ned under.

Program

Presentasjoner:


Temadag i Borgarnes, Island 11. mars 2015

Temadagen "Tree breeding for increased forest productivity in marginal areas " ble avholdt på Island den 11. mars 2015. En oppsummering av møtet er tilgjengelig på engelsk her. Programmet og presentasjoner kan lastes ned under. Temadagen ble holdt sammen med den årlige konferansen for Icelandic professional foresters, Fagráðstefnu 2015.

Programmet finner du her.

Presentasjoner:


Temadag i Stockholm, Sverige, 9. oktober 2014

Skogsstyrelsen i Sverige i samarbeid med NordGen Skog arrangerte temadag "Skogsträdens genetiska variation – en skattkista att bevara och bruka". En oppsummering av møtet finnes her.

Program
Presentasjoner:


Temadag i Jyväskylä, Finland, 24 januar 2014.

Frø- og planteprodusenter, forskere og representanter for forvaltningen møttes i Jyväskylä for den 36. “Plantdagarna” Metsätaimitarhapäivät som ble avholdt 23.-24. januar. I år ble dag 2 organisert og finansiert som temadag fra NordGen Skog. Nesten 100 deltagere fikk med seg gode presentasjoner om foredling av harde treslag, som eik, og hvordan en kan redusere risikoen for granrotkjuke gjennom skogskjøtsel. Lovverket i Finland har blitt mer liberalt i det siste. Bruk av og muligheter ved uensaldret skog ble derfor også debattert.

Alle presentasjoner ble holdt på finsk. Programmet og presentasjonene er lagt ut på Metla.


Temadagen "Kulturkvalitet og øget træproduktion" ble avholdt 23. august 2013 ved Nilles Kro, i Sabro, Danmark. 75 interesserte deltok i diskusjonene og var med og bidro til en meget vellykket fagdag. Programmet startet med interessante innlegg og debatt innendørs på formiddagen og fortsatte med ekskursjon på Frijsenborg hvor skovfoged Carsten Bjerre viste frem kulturmodeller i praksis. Programmet for dagen kan lastes ned her. Under finner du presentasjonene som ble holdt:


"Temadag om foryngelseskvalitet i skog" ble arrangert 5. mars 2013 på Kringler Gjestegård ved Gardermoen i Norge. 65 deltagere fra planteskoler, skogeiersamvirket, forskning og forvaltning, samt noen nordiske gjester hadde tatt turen for å delta i diskusjonene.Programmet kan lastes ned her. Presentasjoner:


Temadagen "Tree seed sources and supplies for Iceland – current situation and future alternatives" ble holdt på Hveragerði, Island, 6. november 2012. Blant temaene var frøkilder for skogreising nå og i fremtiden, treforedlingsprogrammer, mulige effekter av klimaendringer og spørsmål rundt frøbanker og frølagring. Programmet kan lastes ned på engelsk eller islandsk. Presentasjoner:


I samarbeid med Skogsstyrelsen ble temadagen «Framtidens drömplanta» arrangert i Stockholm 28. mars 2012. Programmet finner du her. Følgende presentasjoner ble holdt:


"Utfordringer ved foryngelseskvalitet" ble diskutert på temadagen i Lahti, Finland, 3. oktober 2011. Invitasjonen finner du her (på engelsk). Programmet lastes ned her (på finsk). Presentasjoner i pdf-format (på finsk eller engelsk):


Den 22. mars 2011 var tittelen på temadagen "Foryngelse - skogens fundament", og arrangementet var lagt til Gardermoen i Norge. Programmet finner du her. Følgende presentasjoner ble holdt (på norsk og svensk):


I Akureyri, Island, ble temadagen "Skogplanter og plantekvalitet" holdt  9.-10. november 2010. Programmet kan du laste ned her. Presentasjoner i pdf-format (på islandsk, svensk eller engelsk):


18. mars 2010 i Vantaa, Finland, var temaet "Skader og sykdommer i planteskoler og ungskog". Programmet finner du her. Presentasjoner i pdf-format (på finsk eller engelsk):


"Klimaforandring og plantninger i skov og landskab" ble diskutert på arrangementet 22.oktober 2009 på Tuse Næs i Danmark. Programmet kan lastes ned her, og presentasjonene finner du nedenfor:


12. mars 2009 ble temadagen "Ökad skogsproduktion - nya kundkrav, nya plantor, ny teknik?" arrangert i Stockholm. Et sammendrag av presentasjonene finner du her.

Presentasjonene kan du også laste ned som pdf-filer:


1 oktober 2008, Tammerfors, Finland. Frö - i dag och i morgon. Program her

12 mars 2008, Stockholm. Optimerad beståndsfröinsamling. Protokoll her

Presentasjoner som pdf-filer: