Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Det Europæiske samarbejdsprogram for plantegenetiske ressourcer (ECPGR)

ECPGR er et samarbejdsprogram mellem 40 europæiske lande med henblik på at fremme den langsigtede bevaring af og anvendelsen af de plantegenetiske ressourcer i Europa. Programmet der er finansieret af deltagerlandene koordineres af et sekretariat, der hører under Bioversity International. ECPGR virker gennem netværk omkring afgrøder eller generelle opgaver med relation til plantegenetiske ressourcer. Programmet har en styregruppe med repræsentanter fra alle medlemslandene.

Arbejdet i netværket udføres i arbejdsgrupper eller som ad hoc aktiviteter. Det består af 6 afgrøde netværk med i alt 20 specifikke arbejdsgrupper samt 3 tematiske netværk.

NordGen er en aktiv deltager i ECPGR på alle niveauer.

Sidansvarig:  Simon Jeppson