NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Rådsmøter

Rådet for skoglig foryngelse har 2-3 møter i året, for å utveksle informasjon og for å planlegge virksomheten framover.

Møtene skjer vanligvis i tilknytning til noen av våre arrangementer. Nedenfor finner du dagsorden for de siste møtene våre:

Mars 2015, Borgarnes, Island

September 2014, Son, Norway

Mars 2014, Haltia, Finland

September 2013, Hallormsstaður, Iceland

Mars 2013, Gardermoen, Norway

Rådsmøte september 2012, Hämeenlinna, Finland

Rådsmøte mars 2012, Stockholm, Sverige

Rådsmøte september 2011, Odense, Danmark

Rådsmøte mars 2011, Gardermoen, Norge

Rådsmøte oktober 2010, Uppsala, Sverige

Rådsmøte mars 2010, Vantaa, Finland

Rådsmøte september 2009, Bergen, Norge

Rådsmøte mars 2009, Stockholm, Sverige

Rådsmøte august 2008, Selfoss, Island

Rådsmøte mars 2008, Arlanda, Sverige