Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Mutantkollektionen av korn

En kollektion efterfrågad i hela världen

Den svenska mutationsforskningen startades 1928 på initiativet av de svenska genetikforskarna Hermann Nilsson-Ehle och Åke Gustafsson. Det har varit ett överlappande samarbetsprojekt mellan Institutionen för Genetik vid Lunds Universitet och Sveriges Utsädesförening, Svalöv, senare Svalöf AB resp. SvalöfWeibull AB. Projektet med flera delprojekt har hela tiden varit understödd av forskningsråds- och statliga medel, forskningen har inte varit kommersiell även om några mutanter har fått praktiskt betydelse. Som utgångsmaterial har flera aktuella högavkastande vårkornsorter använts.

För framställningen av de många inducerade mutanterna har flera olika metoder utvecklats och studerats, i början tillämpades olika typer av bestrålning med differencierade för- och efterbehandlingar, sedan introducerades flera kemiska mutagener, den första var senapsgas, följd av många organisk kemiska substanser och slutligen avslutat med den oorganiska substansen Natrium azid. De intensivaste forskningsperioderna var under 1950, 1960 och 1970 talet.

Klicka här för att läsa mer.