NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt sekretariatet ved Kjersti Bakkebø Fjellstad (kjersti.fjellstad@nordgen.org, tlf. +47 90 50 66 61).

Adresser til Rådsmedlemmer og medlemmer av Genressursgruppen finner du i menyen til venstre.