Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Arbeidsgrupper

Aktivitet og innsats er organisert via 4 vekstspesifike arbeidsgrupper med deltakende eksperter fra de Nordiske landene. Arbeidsgruppene er faglige nettverk som driver prosjekter og kommer med faglige innspill til NordGens ansvarlige for de ulike vekstgrupper.
 

Arbeidsgruppene treffes 1-2 ganger om året. Medlemmer oppnevnes av de ulike landenes myndigheter.
 

Arbeidsgruppe KORN

Arbeidsgruppe FORVEKSTER

Arbeidsgruppe INDUSTRIPLANTER (rot-, olje- og fibervekster)

Arbeidsgruppe POTET, GRÖNNSAKER, URTER OG MEDISINPLANTER

Arbeidsgruppe FRUKT, BÄR OG PRYDVEKSTER

  KORN
  FORVEKSTER
  INDUSTRIPLANTER
  POTET, GRÖNNSAKER, URTER OG MEDISINPLANTER
   FRUKT, BÄR OG PRYDVEKSTER