Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Timotej

Foder för framtiden

Inte bara att trä smultron på - timotej ( Phleum pratense ) är framförallt en vallväxt.

I Sverige odlas vall främst för hö- och ensilageproduktion men det händer att man sår vall för att ge bete. Timotej är Sveriges vanligaste vallgräs, mycket tack vare dess vinterhärdighet och anpassning till vårt fuktiga klimat. Klicka här för att läsa mer.

timotej_hand

timotej_mindre