NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGens styrelse

Styrelsen för NordGen utses av Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommittén för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter. Dessutom ingår en medarbetarrepresentant från NordGen, en observatör från miljösidan samt en representant/observatör för Nordiska ministerrådet.

 

vit_7

vit_7

  Ledamot
Suppleant
 
 
Danmark Kim Holm Boesen
Naturerhvervstyrelsen
Birgitte Lund
Naturerhvervstyrelsen

vit_7

Finland Marja Savonmäki
Jord- och skogsbruksministeriet

vit_7

Tuula Pehu
Jord- och skogsbruksministeriet

vit_7

Island Áslaug Helgadóttir
Lantbrukshögskolan, Hvanneyri

vit_7

Jón Hallsteinn Hallsson
Agricultural University of Iceland
Norge Geir Dalholt, ordförande  i styrelsen
Lantbruks- og Matdepartementet

vit_7

Ivar Ekanger
Lantbruks- og Matdepartementet

vit_7

Sverige Carina Knorpp, vice ordförande
Näringsdepartementet

vit_7

vit_7

     

Personalrepresentant från NordGen är Anna Palmé.

Observatör för miljösidan är Johan Bodegård, Naturhistoriska Riksmuseet.

Observatör för Färöarna är Rólvur Djurhuus, Búnaðarstovan.

Observatör för Grönland är Kenneth Høegh, Erhvervsudviklingschef. 

Representant/observatör från Nordiska Ministerrådet är Torfi Jóhannesson

NordGens direktör är styrelsens sekreterare.