NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Arbeidsgruppen for genressurser

Arbeidsgruppen har som formål å fremme bevaring og bruk av genetiske ressurser hos skogtrær i de nordiske land.

Spesifikke oppgaver:

  • utveksle informasjon og diskutere temaer av felles interesse
  • etablere arbeidsgruppen i grenseflaten mellom det nasjonale og europeiske (EUFORGEN) nivået
  • initiere og gjennomføre aktiviteter som kan forbedre eller gi råd om bruk bevaring og bruk av genetiske ressurser
  • identifisere og initiere relevant forskning
  • drive aktiv formidling på NordGens hjemmesider og i NordGens publikasjoner
Sidansvarig:  Tor Myking

Trekroner Lars Dalen

Foto: Lars S. Dalen, Skog og landskap