Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Felt og Veksthus

NordGen har tilgang til ulike fasiliteter ved Sveriges Landbruksuniversitet ved Alnarp. Dette inkluderer inngjerde felt og veksthus ved Trädgårdslabbet og Lønstorp. Fasilitetene anvendes til oppformering av materiale, for evalueringer og karakteriseringer eller for mer spesifikke prosjekt.

NordGen bidro med at det ble bygd et veksthus på over 1000 kvadratmeter i 2009. Materiale med spesielle behov eller prioritet blir oppformert i veksthus. Dette inkluderer enkelte grønnsakslag, men også foredlingsmateriale av korn. Vi har også egne vekstkammer for produksjon av miniknoller av settepotet og vekst-tunell for produskjon av erter og enkelte kornarter ute i felt.

På feltene har vi også ulike isoleringsbur for oppformering av insektspollinerte veksslag. Vi anvender humler i pollineringen. Andre former for isolering vi bruker er telt (1 x 1 meter) og poser (enkeltplanter i veksthus).

Noe oppformering blir også gjennomført hos samarbeidsparter i de ulike nordiske landene.Dette gjelder særlig gras men også landsorter fra nordområdene i Norden.

Sidansvarig:  Svein Oivind Solberg
Fra felt regeneration på Alnarp 2008