NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Rödklöver

Rödklöver

Rödklöver är en viktig gröda för det moderna hållbara lantbruket i Norden.

Rödklöver är en baljväxt som binder kväve, vilket innebär att man kan minska användningen av konstgödsel och är inte minst viktigt för den ekologiska odlingen.

Rödklöver växer väl tillsammans med våra vanliga fodergräs, såsom timotej och ängssvingel. Vall som innehåller klöver ger ett högre näringsvärde än vall med enbart gräs. Våra kor och hästar, och andra djur som äter hö, hösilage eller ensilage, kan då i högre grad klara sig på enbart grovfoder och behovet av att ge extra tillskott minskar.

rodklover_web

Photo: Anna Palmé