NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Potatisbeställningar 2017

Potatisbeställningar (miniknölar) 2017

Från 1 mars till 31 mars kan man som hobbyodlare beställa miniknölar av årets urval av potatissorter. På grund av att vi introducerar en ny web-shop för beställning av frö och potatis har vi i år tvingats senarelägga beställningsstarten. Det kommer nu att vara möjligt att beställa både frö och potatis i samma order. Vi kommer samtidigt att införa en administrationsavgift per accession.

Gäller det beställning av material för förädling, forskning, undervisning eller annan vetenskaplig användning ber vi dig kontakta Ulrika Carlson-Nilsson (ulrika.carlson@nordgen.org) direkt och via mail göra beställningen före 1 mars för att vi ska kunna garantera att material finns kvar.

För en beskrivning av årets sorter klicka här

Potatis

Arkiv