NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Frø- og planteforsyning i det grønne skiftet

NordGen Skog inviterer til temadag i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Skogfrøverket tirsdag 21. mars 2017. Det er nå duket for et taktskifte for skogplanteforedling, planteproduksjon og skogkultur i Norge, gjennom Skogmeldingen (Meld. St. 6 2016–2017) og klimatiltak i skog.

Hva innebærer dette for skognæringen og for bærekraftig skogplanteforedling i lys av klimaendringene. Hva er status for tiltakene som iverksettes, og hvordan løser vi utfordringene på kort og lang sikt?

Tid: Tirsdag 21. mars 2017, kl 0900-1630
Sted: Sem gjestegård, Asker

Påmeldingsfrist 1. mars 2017: Påmelding og mer info.

Temadagen er gratis, og det serveres lunsj.

Program
Foreløpig program er gjengitt under. Oppdatert informasjon om programmet finner du her.

08:45-09:30    Kaffe og registrering

09:30-             Velkommen v/Pål Vidar Sollie, Landbruks- og matdepartementet

09:40-             Skogmeldinga

 • Planteforedling, planteproduksjon og skogkultur – hva sier Skogmeldinga? v/Terje Hoel, LMD
 • Gjennomføring og status for klimatiltakene.v/Landbruksdirektoratet
 • Økende etterspørsel etter skogplanter – hvordan ta vare på kvaliteten som næringa etterspør? v/Lars Kihle, Norgesplanter AS
 • Bestillerrollen - Hvordan ivareta steds- og klimatilpasning i skogen? v/Lars Haug, Viken Skog

11:00-11:20    Kaffe

11:20-             Klimaendringer i skog

 • Klimaendringer og skogkultur. Hva kan vi forvente oss fremover, og hva sier forskningen? v/Svein Solberg, NIBIO
 • Vi kjenner det på kroppen. Problemstillinger fra Vestlandet. v/Merete Larsmon, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

12:00-13:00    Lunsj

 • Klimaendringer og utfordringer for plantehelse. v/Johanna Witzell, SLU

13:20-             Bærekraftig skogplanteforedling:

 • Bærekraftig skogplanteforedling; Skogplanteforedlingen i Norge ved et veiskille. Resultater fra SustBreed. v/Arne Steffenrem, Skogfrøverket og NIBIO
 • Kan vi ivareta genetisk variasjon samtidig som gevinsten økes? v/Jørn Henrik Sønstebø, NIBIO
 • Forflytningsfunksjoner for gran og furu i Norden. v/Arne Steffenrem, Skogfrøverket og NIBIO

14:10-14:30    Kaffe

 • Strategi for skogplanteforedling. v/Skogfrøverket
 • Er vi beredt? Om tilpasning til klimaendringer i nordisk skogbruk. v/Kjersti Bakkebø Fjellstad, NordGen Skog
 • Skogforvaltning for fremtiden. v/Ellen Finne, Fylkesmannen i Vestfold

15:35-16:00    Diskusjon og avslutning

Sidansvarig:  Kjersti Bakkebø Fjellstad

Grankongler_DanAamlid

Foto: Dan Aamlid/NIBIO