NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordisk råvara

I Sverige har vi alla förutsättningar för baljväxtodling. Förutsättningar vi tog väl till vara på en gång i tiden. Ärter, bönor och linser har historiskt sett varit livsviktiga för oss, fram till 50-talet då de moderna jordbruksmaskinerna kom. Maskinerna var anpassade för ett mekaniserat rationellt jordbruk och där passade de mer krävande kulturgrödorna inte in. Idag vet vi att de råvaror som drivits hårdast för volym de senaste decennierna är fattiga på näring och de gamla kulturarvsgrödorna kan återfå sin forna status.... Se hela Pressmeddelandet från Nordisk Råvara

NR_Rattviksart_bags_web

Arkiv