NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Aktiviteter i 2012

NordGen Skogs aktiviteter skal bygge på NordGens strategier om bevaring og bærekraftig bruk av skog.

NordGen Skog ønsker å være med å skape best mulige nordiske skoger i fremtiden, gjennom å være en møteplass for forskere, forvaltere og praktikere i nordiske landene innen temaene skogsgenetikk, frø, planter og foryngelse av skog.

I 2012 vil vi blant annet arrangere en konferanse i Finland og to temadager i Sverige og på Island, i tillegg til nordiske nettverksmøter. Vi vil fortsette med prosjektet ”Cooperation in breeding of Norway spruce”. Dette prosjektet skal etablere og koordinere et nettverk av foredlingsinstitusjoner som arbeider med gran i Østersjøområdet. 

Vi vil samarbeide med nasjonale programmer innen genressursbevaring av skog og ha aktiviteter og samarbeid omkring in situ bevaring. Vi skal også utarbeide en plan for lagring av frø fra skogtrær i Svalbard Global Seed Vault.  

Årsrapporten for 2010 finner du her. Informasjon om andre publikasjoner her.