NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Ny direktör för NordGen

Vidareutveckling av offentlig-privata samarbeten kring de genetiska resurserna i Norden står högt på agendan när danska Lise-Lykke Steffensen tar över som direktör för NordGen den 15 september.

Arkiv