NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordic Forest Solutions vedtaget

Ministerrådet for fiskeri og havbrug, landbrug, levnedsmidler og skovbrug (MR-FJLS) har på sit møde, den 29. juni 2016, vedtaget en ny strategi for samarbejdet i skovsektoren. Strategien, som har overskriften Nordic Forest Solutions, er en opfølgning på Selfoss deklarationen fra 2008.

Den røde tråd i ”Nordic Forest Solutions” er skovens rolle for økonomi, miljø og samfund.

Les mer hos Nordisk ministerråd 


Arkiv