NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Søk stipend fra NordGen Skog

NordGen Skog bevilger årlig en sum til stipender, for å bidra til kunnskapsøkning og kunnskapsutveksling i Norden innen vårt fagområde.

Målet med stipendet er å bidra til felles nordisk nytte ved å støtte utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling for personer som arbeider eller studerer innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i de nordiske landene.

Søknadsfrist 15. februar!

Les mer om stipendmuligheter her

Arkiv