Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Poteter

Samlingen består av 70 unike sorter, foredlingslinjer og landraser (lokale sorter). Beskrivelser og bilder av hver av disse finnes i vår database med inngang fra menyen til høyre på denne siden.

Ytterligere beskrivninger av noen av de mest populære sortene kan også lastes ned via menyen til høyre.

Bestilling av potet kan gjøres från 1:e marts til og med 31 mars. For bestilling läs i linken Distribution (til høyre). Vi sender kun et fåtalls poteter, og prioriterer foredling, forskning og demonstrasjoner, men kan også sende til private. Vid frågor kontakta Ulrika Carlson-Nilsson.

NordGens poteter er virusfrie og kan distribueres innen EU. For Norge gjør reguleringene det problematisk å sende poteter men man kan kontakte Norsk Genressurssenter som gjennom Bioforsk og Graminor bygger opp en samling av gamle norske landraser og sorter.

Det er ingen distribusjon til tredje part uten signert MTA avtale, og ingen distribusjon til tredje part uten å følge nasjonale reguleringer angående poteter.

Vi lagrer potet bade som knoller og som in vitro planter. Vi har også laget en Nordisk potetbok med bilder og informasjon om sortene.