NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Arctic Ark

Arctic Ark – Arktiske og nordiske genressurser for husdyr

Arktis blir ofte sett på som et område med lite biologisk mangfold, hvor husdyrhold utelukkende er basert på reindrift (Rangifer tarandus). Men i Nord-Europa og Sibir er det lang tradisjon for avl av spesielle stedegne storferaser (Bos taurus) og hest (Equus caballus), for eksempel Nordfinsk storfe, Yakutian storfe, Mezen hest og Yakutian hest.

Arctic Ark -prosjektet (Arctic Ark. Human-animal adaptations to the Arctic environment: natural and folk selection practices (Arc-Ark)) studerer dyrs tilpasning til Arktis som en kompleks menneske-miljø-prosess. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere innen genetikk, biologi og husdyravl ved Naturresursinstitutet (Luke), Jokioinen, Finland, og antropologisk team ved Arktisk Senter, Universitetet i Lappland, Rovaniemi. Prosjektet Arctic Ark har fått midler fra Finsk Akademi, Arctic Academy Programme (ARKTIKO, 2014-2018).

DSC00385 (500x375)

Foto: Florian Stammler

Gamle tradisjoner har hatt en større innvirkning på egenskapene hos arktiske dyr enn seleksjon kontrollert av avlsorganisasjoner og andre institusjoner. Hver av de etniske gruppene som er undersøkt i dette prosjektet har myter og legender knyttet til muntlig overførte fortellinger om domestisering og seleksjon av dyrene sine. Folk har bidratt til tilpasning av dyr under krevende miljøforhold. Dette har krevd tett samarbeid mellom mennesker og dyr. Som et resultat av naturlig og menneskestyrt seleksjon, viser reinsdyr og arktisk storfe og hesteraser metabolske, morfologiske og reproduktive tilpasninger.

Arctic Ark undersøker hvordan urfolk og ikke-urfolkssamfunn drifter rein, storfe og hesteraser i finsk Lappland, Arkhangelsk og Eveno-Bytantaj regionen i Sakha (Yakutia) i Russland, og hvordan dyrene er tilpasset disse områdene. Arctic Ark er et tverrfaglig prosjekt som bruker metoder fra antropologi, genetikk og økologi. Genomiske analyser fokuserer på dyrenes metabolske tilpasning, og strukturelle og funksjonelle genomvariasjoner. Moderne genomiske metoder benyttes for analysen: hel-genom sekvensering av dyr og analyser av genuttrykk hos vertsdyr og deres mage (vom) mikrobiota. I de sosialantropologiske studiene sammenlignes bøndenes forståelse av miljøet og ønskede egenskaper hos dyrene på tvers av regioner, som grunnlag for bærekraftig livsopphold i Arktis. Økologisk antropologi knytter sammen resultater fra to meget forskjellige disipliner. Prosjektet undersøker hvordan det hundre år gamle samarbeidet mellom mennesker og dyr i Arktis, samt naturlig seleksjon, har formet genomet til dyrepopulasjonene, og identifiserer betydningen av de ulike husdyrartenes genetiske ressurser for å sikre bærekraften i arktisk kultur og økonomi.

yakutian_madame (188x250)

 

vaalea hevonen (330x248)

Foto: Anu Osva
 
Foto: Florian Stammler

Leder av forsknings konsortium: Juha Kantanen, FT, professor, Naturresursinstitutet (Luke), Myllytie 1, 31600 Jokioinen, Finland, juha.kantanen@luke.fi

Ledende forskere i konsortiums delprosjekter:

1) Genomisk forskning: Juha Kantanen

2) Sosiologisk forskning: Florian Stammler, PhD, professor, Universitetet i Lappland, Arktisk senter, PB 122, 96101 Rovaniemi, Finland, florian.stammler@ulapland.fi 
 

Mer informasjon om prosjektet.