NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordisk brugsgenbank

Nordisk brugsgenbank

NordGen afholder en workshop om Nordisk brugsgenbank den 25. maj 2016 i København i Nordisk Ministerråds lokaler.  

Ingen ledige pladser

Program

Sammanfattning - Workshop on a User Gene Bank in the Nordic area 

Presentationer från workshopen: 

Domestication, workshop May 2016

MEB-Nordic User Gene Bank 25-05-2016 DK

Anne-Charlott NGB 25 maj-Sweden

2016-05-25_Bruksgenbank_AH

Borgen Usergenebank maj 2016

Bengt Nordic Gene bank workshop med vinjettbild

VERN presentation NordGen workshop 2016-05-25

Morten Rasmussen Community Seed Banks Norway CPH160525

Silja User Gene Bank in Norway

Brugsgenbank

NordGens formål er først og fremmest, at sikre at nordisk frømateriale af vores mandatarter er langtidsopbevaret. Frø af disse arter skal være tilgængelige for alle. På forespørgsel udleverer NordGen begrænsede mængder af alle accessioner på mellem 25 og 250 frø afhængig af art. Det betyder, at de, som vil opformere en gammel landsort af hvede for at kunne anvende den til bagning, skal regne med flere års opformering i eget regi, inden dette ønske kan opfyldes.

Der er stor interesse for NordGens hobbysortiment af grønsagsfrø og også meget større end NordGen kan håndtere. Men inden for grønsager er der et stort behov for viden om, hvordan de forskellige arter opformeres, f.eks. er det en selvbefrugter eller fremmedbefrugter, hvordan undgås indavlsdepression, og hvordan får man toårige arter til at overvintre og sætte spiringsdygtige frø. Der er således brug for et mellemled, kaldt en brugsgenbank, hvis opgave det er at producere større mængder af de bevarede sorter, end den mængde NordGen har ressourcer til at producere.

Formål med workshoppen:

  • Belyse effekten af de nye regler for amatørsorter og bevaringsværdige sorter for nordiske borgere.
  • Belyse behovet for at genoplive håndværket omkring frødyrkning.
  • Diskutere og formulere en plan for, hvordan flere nordiske brugsgenbanker eller andre lokalt baserede frøproducerende småforetagender kan dannes/styrkes, så frø af bevaringsværdige sorter, amatørsorter og uregulerede arter og sorter kan opretholdes i større skala end NordGen har ressourcer til at gøre.

Picture1

Picture2

Photo: Svein Solberg Photo: Lena Ansebo

http://www.nordgen.org/ngdoc/plants/Workshop_Nordisk_brugsgenbank.pdf

Arkiv