NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Handel med skogsfrö och plantor

Handel med frö och plantor – vad säger EU:s regelverk och hur fungerar det?

Handel inom EU med frö och plantor för skogsodling styrs av Rådets Direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial. Den fria marknaden inom EU är en grundbult i politiken och därför får det inte förekomma några andra inskränkningar av handeln med skogsodlingsmaterial än de som beskrivs i det här direktivet.

FRM_Arne_Steffenrem_small

Foto: Arne Steffenrem/Stiftelsen Det norske skogfrøverk
Text: Kari Leinonen (Finland) och Claes Uggla (Sverige)

Skogsodlingsmaterial som produceras utanför EU får inte säljas inom EU om det inte har samma typ av kvalitetsstämpel som krävs enligt EU:s regelverk. Det gäller t.ex. var materialet kommer ifrån och hur det har producerats.

EU anser att skogsodlingsmaterial som producerats i enlighet med OECD:s system för certifiering av skogsodlingsmaterial i internationell handel har en sådan kvalitetsstämpel och tillåter därför import från vissa länder som är med i detta system.

Läs hela artikeln här