NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Utstilling: Verdens viktigste rom

Utstilling: Verdens viktigste rom

‘Verdens viktigste rom’ er tittelen på en nyåpnet vandreutstilling på norsk om Svalbard globale frøhvelv. Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand helt syd i Norge er utstillingens første visningssted. Neste stoppested er Stavanger og planen er at utstillingen skal vandre nordover på det norske fastlandet i 3-5 år før den skal ende opp på Svalbard som en permanent utstilling om frøhvelvet.

Utstillingen er utformet som et Svalbard frøhvelv i miniatyr der man både inni og utenpå konstruksjonen kan se filmer, titte på frø og lese informasjon om genressursbevaring og om Svalbard og det unike frøhvelvet. Utstillingen følges at et praktisk undervisningsopplegg for skoleelever.

Utstillingen er først og fremst beregnet på det norske publikum og har til hensikt å gjøre frøhvelvet mer kjent i Norge. Men det arbeides med planer for å lage en engelsk versjon som kan vandre internasjonalt.

Utstillingen er laget av Agder naturmuseum og botaniske hage og firmaet NaturExpo i Kristiansand, som også har laget utstillingen om frøhvelvet som i dag er en del av Svalbard museum. Utstillingen er finansiert av det norske Landbruks- og matdepartementet med Svalbard museum som prosjektleder.  NordGen har vært oppdragsgiver og har sammen med Norsk genressurssenter deltatt i prosjektgruppen som har utarbeidet tekster og designet utstillingen.

IMG_1799_500x375

Personene er: Jarle Torkildsen, leder for Naturexpo, Roland von Bothmer, Professor, Public relations, Svalbard Global Seed Vault, NordGen, Ann-Kristin Olsen (Fylkesmann i Vest-Agder og tidligere sysselmann på Svalbard) samt Árni Bragason, Direktör på NordGen.