Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

In vitro och molekylärlabb

På NordGen bevarar vi in vitro kulturer och tillämpar olika typer av molekylära analyser. De två laboratiorieenheter där arbetet utförs är viktiga för bevarande och karaktärisering av växtgenetiska resurser, och här bedrivs en betydande del av vårt dagliga arbete. Arbetet med både in vitro kulturer och molekylärbiologi är anpassat och utvecklat specifikt för genbanksapplikationer. På de båda enheterna utförs ofta arbete i samverkan med laboratorier inom det Nordiska nätverket, och vi har ett nära arbete med SLU. För närvarande genomförs ett antal löpande projekt på den molekylära enheten. Studenter som har intresse inom vårt arbetsområde är välkomna att ta kontakt för idéer till vetenskapligt arbete. I länken till höger finns en lista över några tidigare och pågående projekt på NordGen.

In vitro-bevaring.

NordGen bevarar ett av de Nordiska vegetativt förökade växtslagen i in vitro. Kollektionen inkluderar 70 olika virusfria accessioner av potatis ( Solanum tuberosum L.) från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige. Växtmaterialet lagras i 12ºC i klimatskåp.En back-up av samlingen är i början av året 2015 under uppbyggnad. Värd för säkertslagret är In vitro Plant-tech AB i Malmö.

Det finns goda möjligheter att utöka in vitro-verksamheten med fler arter.

Utbildning och övning

Laboratoriet har under många år varit involverat i kurser som organiseras av NordGen. Deltagarna i dessa kurser har varit internationellt representativa som arbetar med växtgenetiska resurser. Personalen på laboratoriet undervisar teoretiskt och praktiskt i in vitro- bevaring och DNA-analyser.

Sidansvarig:  Simon Jeppson  Lena Ansebo

Rödklöver2

Fotograf: Linda Öhlund

Läs mer

Se listan med våra projekt.

Kontakt

Molekylärlab 

Karolina Aloisi +46 40 53 66 52, +46 735 25 37 34

In vitro-lab 

Pawel Chrominski +46 40 53 66 58