Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Ny publikation 2015:01

Köksväxtsorter i Sverige i historisk kontext

Sorter har kommit och sorter har försvunnit genom åren. Utbudet vi har idag är bara en del av vad som fanns för 100 år sedan. NordGen har under åren samlat en mängd gamla sorter i genbanken, men vet vi hur mycket vi inte lyckats hitta? Det finns ingen fullständig förteckning över de nordiska sorterna genom tiderna, även om NordGens sortdatabas i SESTO är en bit på vägen. Vi vill förbättra det.

Under 2012 och 2014 utfördes två projekt med det gemensamma målet att ta fram en förteckning på sorter av köksväxter som odlats i Sverige från 1800-talet till 1930, tillsammans med de beskrivningar av sorterna som finns att finna. Priskuranter (kataloger) från fröfirmor inventerades och studerades. Arbetet resluterade i långa listor av firmor och utbudet av sorter. Arbetet utfördes av Agneta Börjeson och finansierades av NordGen.

pub_15-01_Sorter_av_koeksvaexter_306

Resultatet från dessa två projekt kan man nu ta del av i rapporten "Sorter av köksväxter. Svenska priskuranter från 1800-talet till 1930". I rapporten beskriver Börjeson hur arbetet gick tillväga, om sortnamn och sortbgrepp och vilka problem som stöttes på, hur frökatalogerna tolkades utifrån olika grödor och hur man kan gå tillväga med fortsatt arbete. I slutet på rapporten presenteras dels en lista över frökataloger/priskuranter från 1800-talet till 1930 och vilka grödor de saluförde frö av, samt en utförlig förteckning på sorter av köksväxter från 1850 till 1930.

Ladda ner rapporten i pdf-format.