NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Hobbysortimentet – en succeshistorie

Hobbysortimentet – en succeshistorie

Igen i år har private havedyrkere kunnet bestille frø af gamle nordiske sorter. Vi havde forberedt os godt i år, så vi var parate til at modtage mange bestillinger, når vi åbnede den 1. marts. Vi havde dog aldrig troet, at vi skulle modtage så mange bestillinger på så kort tid. Vi må derfor allerede nu sige ”alt udsolgt”.

stockros

bean

radisa

beta

art4

blomma4

tomat4

Interessen for kultursorter og gamle sorter af grønsager har været stigende år efter år. I år havde vi i alt 68 forskellige sorter af mange forskellige afgrøder i vores sortiment. Vi havde tilføjet de fire kornarter til vores sortiment også de blev revet væk. I alt har vi udleveret 5395 prøver til 792 bestillere på mindre end tre uger. I 2014 udleverede vi cirka det samme antal prøver, men på to måneder.

Vi er selvfølgelig glade for den store interesse for vores fælles arv af kultursorter af grønsager, blomster, krydderurter mm. Vi skal dog stadig sikre, at vi udleverer frø af disse sorter på en bæredygtig måde, og det har vi vurderet vi gør ved ikke at opformere hyppigere end nødvendigt, og derfor har vi kun en begrænset mængde til rådighed hvert år.

Langt de fleste frøbestillere kommer fra Danmark eller Sverige, men vi ønsker, at hobbyavlere i Norge, Finland og Island også får del i de sorter, som stilles til rådighed. I løbet af året vil vi derfor se på, hvordan kendskabet til vores hobbysortiment udbredes til de øvrige nordiske lande, og hvordan frøene kan fordeles mere ligeligt mellem de forskellige lande

Er du interesseret i kultursorter men nåede ikke at bestille hos os i år, så prøv at se på disse muligheder: Resurser för fröodling i Norden