NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Svalbard globale frøhvelv februar 2015

Skogfrø på plass på Svalbard

Torsdag 26. februar foretok landbruksministerne i Sverige, Norge og Danmark den første innlegging av skogfrø i Svalbard globale frøhvelv. Dette er en milepæl for arbeidet med bevaring av genetiske ressurser hos skogtrær.

Forest seeds to Svalbard_Åsmund Asdal

Sylvi Listhaug, norsk landbruks- og matminister, og hennnes kollegaer, bærer de første skogfrøene inn i Svalbard globale frøhvelv torsdag 26. februar 2015. Foto: Åsmund Asdal/Norsk institutt for skog og landskap

Frø av gran og furu fra Norden har nå fått plass i frøhvelvet på Svalbard, båret inn av Dan Jørgensen, Sven-Erik Bucht og Sylvi Listhaug som er landbruks- og matministre i Danmark, Sverige og Norge.

Arbeidet med lagring av skogfrø på Svalbard startet i 2008 da de nordiske ministrene med ansvar for skog møttes på Selfoss på Island. Der ble den såkalte Selfoss-deklarasjonen vedtatt, som understreker viktigheten av skogplanteforedling og genetisk tilpasning til klimaendringer, og arbeidet med å forberede lagring av skogfrø i permafrosten var i gang.

Vern av skog er grunnpilaren i bevaring av genetisk variasjon hos trær. Skogfrø på Svalbard tilfører genressursbevaringen en ny dimensjon og gir muligheten til å overvåke både endringer i naturskog og endringer som skjer i skogtreforedlingen.

Når skogfrø får plass i Svalbard globale frøhvelv er det en politisk anerkjennelse av trærnes betydning for samfunn og natur, betydningen av genetisk variasjon og reflekterer forventningene til skog- og trebaserte produkter i fremtidens bioøkonomi.

Mer informasjon her.

Tekst:
Tor Myking and Kjersti Bakkebø Fjellstad