Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Varför bevara växtgenetiska resurser?

 

Vad är växtgenetiska resurser?
Genetiska resurser är, enligt den internationella biologiska konventionen om biologisk mångfald, levande material som innehåller arvsmassa av omedelbart eller potentiellt värde för människan. Växtgenetiska resurser omfattar alltså alla våra kutlurväxter. Även en del av deras vilda släktingar räknasin, eftersom de ofta har värdefulla egenskaper för förädling av kulturväxter.

 

Varför bevara växtgenetiska resurser?
I modernt jordbruk används få växtsorter, starkt förädlade med smal genetisk bas, till skillnad från de otaliga lantsorter med stor genetisk variation som tidigare generationer odlare använt. Om man inte motverkar denna genetiska utarmning kan det får allvarliga konsekvener, särskilt som vi nu står i porten till ett förändrat klimat.

 

Genetisk variation är oersättlig
Det har visat sig att sorter med snäv genetisk bas helt kan slås ut av växtsjukdomar. Förädlarna har då fått gå till äldre sortmaterial eller närbesläktade vilda arter för att hitta anlag för motståndskraft mot sjukdomen ifråga. Inte ens avancerad genteknik kan ersätta den naturliga variationen med dess otaliga gener och samspelet dem emellan. Den är oersättlig och utan den kan ingen förädling äga rum.

 

Bevara är vår skyldighet
Ett organiserat bevarande av växtgenetiska resurser är en förutsättning för att kommande generationer ska kunna förädla växter som möter nya behov. Alla framtida krav på växtsorter vet vi inte idag, men några är att de måste kunna ingå i miljövänligare odlingssystem och ha bättre kvalitets- och resistensegenskaper, särskilt för att möta de klimatförändringar vi står inför.

 

Informationens bevarande är också en skyldighet
En bevarad sort utan tillhörande data om sorten och dess egenskaper har ett begränsat värde. Därför är informationen som tillhör sorterna oerhört viktig, och bevaras i NordGens web-baserade databas som är fritt tillgänglig.

 

Vårt kulturarv
Våra lokalsorter har ett stort kulturhistoriskt värde och berättar för oss hur tidigare generationer levde, odlade, åt , njöt och resonerade. Därför har det kulturhistoriska perspektivet i dokumentationen en stor betydelse i NordGens bevarande.

Sidansvarig:  Arni Bragason

fält 309 x 233

Läs mer

Konventionen om biologisk mångfald - här kan du läsa mer om konventionen som ligger till grund vårt arbete CBD

Internationellt fördrag om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk - IT-PGRFA

Kontakt

Annette Hägnefelt

annette.hagnefelt@nordgen.org