Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Pollenfria björkar

Björkar för pollenallergiker?

Björk är ett stort problem för många pollenallergiker. Men kanske det finns ett alternativ för landskapsplanerare och pollenallergiska markägare. Det har tidigare förekommit få och spridda observationer om att Ornäsbjörk och andra flikbladiga björktyper saknar hängen och att de därmed är pollenfria.

306px-Ornäsbjörklöv_David Castor

photo: David Castor (Creative Commons)

Om dessa observationer gäller överlag så skulle det betyda att flikbladiga typer av björkar kan vara väl lämpade att användas i allergianpassade miljöer.

För att få klarhet i detta formulerade POMs projektledare Henrik Morin och arboristen PerOla Fritzon ett projekt där ett större antal flikbladiga björktyper skulle besökas under blomningstid. Medel till projektet beviljades från NordGen ur potten för aktiviteter inom frukt, bär och prydnadsväxter.

Under våren 2014 inventerades och dokumenterades 312 individer. Inget av de inventerade träden hade hängen, och därmed inget pollen. Det noterades också andra morfologiska typer än tidigare beskrivna.

Läs mer här och i slutrapporten