Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Inbjudan till konferens

Den 19 mars 2015 arrangeras en konferens om det gröna kulturarvet i Eslöv, Skåne. Talare är bland andra Tino Hjorth Bjerregaard som berättar om hur man vid Hammershus, Nordeuropas största borgruin, kombinerar skötsel av platsens gröna kulturarv med 500.000 besökande turister varje år. Övriga talare kommer bland annat från Regionmuseet Kristianstad, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Göteborgs universitet. NordGen medverkar med två postrar och är medförfattare till ett av föredragen.

Ladda ner inbjudan och anmäl senast 6 mars. Sprid gärna inbjudan i era nätverk.

Konferensen arrangeras av Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) och Nätverket Det Gröna Kulturarvet.

   

NaetverketGroentKulturarv logo

 
Nätverket Gröna Kulturarvets logo.  
   
   

Arkiv