Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Frölagret & frölaboratoriet

hordeum sprout 200x 400

frölaboratoriet analyseras alla de frön som ingår i NordGens samlingar. Här genomförs flera olika uppgifter såsom kontinuerliga grobarhetstester, tusenkornsvikter kontrolleras, nytt insamlat eller uppförökat material tröskas och kvaliteten bedöms. Dessutom förbereds fröproverna här så att de kan lagras under optimala förhållanden. Fröna torkas så att de har ett mycket lågt vatteninnehåll vilket i kombination med låg temperatur gör att de kan lagras under lång tid.

Fröna lagras i en typ av påsar som består av laminerade lager plast och aluminium. Dessa påsar är utvecklade att förhindra att fukt och dylikt ska påverka lagerförhållandena. NordGens samling är uppdelad på tre olika platser för att minimera risken av en förlust av samlingen vid till exempel brand. Det aktiva lagret är baserat i Alnarp varifrån alla beställningar packas, ett baslager i Aarslev fungerar som säkerhetskopia till det aktiva lagret och till sist har vi ytterligare en kopia i det internationella frövalvet på svalbard, SGSV.