NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

EUFORGEN - 20 år

Det europeiske programmet for bevaring av skogtregenetiske ressurser - feirer sitt 20-årsjubileum i år.

EUFORGEN logo

EUFORGEN feirer 20 år i år.

I forbindelse med jubileet er det laget en kortfilm om EUFORGENs historie og betydning.

Les hele nyheten på EUFORGENs webside.

Se EUFORGEN filmen her.


Arkiv