NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Udda Lundqvist får utmärkelse

Udda Lundqvist får utmärkelse av FN:s atomenergimyndighet IAEA för sin forskning kring hur strålning kan skapa uthålligare och frodigare spannmål.

Läs artikel i Sydsvenska Dagbladet här:

Se IAEA press release här:

Arkiv