NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Skogsträdens genetiska variation

Vad innebär det att bevara genetisk variation och bruka genetiska resurser av skogsträd? Hur mycket av bevarandearbetet görs idag och vilka outnyttjade ”genetiska skatter” finns i avsättningar och i den brukade skogen? Vi vänder oss till dig som arbetar inom myndighet, universitet och skogsbruk och som är intresserad av frågan att uthålligt bevara och bruka skogsträdens genetiska variation.

Gran_John Y Larsson

Foto: John Y. Larsson

"Skogsträdens genetiska variation – en skattkista att bevara och bruka"

NordGen temadag i Stockholm den 9. oktober 2014, kl. 1000-1600.

Program och mer information hittar du här.


Arkiv