NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Skog konferansen 8.-9. september 2014

Need for Seed – Conference on the Nordic Forests in Coming Decades

Hvordan skal det nordiske skogbruket takle effektene av klimaendringene? Hva sier den siste IPCC-rapporten om klima og skog? Hvilke muligheter har vi? Hvordan best skjøtte skogen i et endret klima? Hvilket frømateriale bør vi satse på? Dette er noen av spørsmålene som skal besvares på NordGens årlige nordiske skogkonferanse.

Skoglandskap III_W Fjellstad

Foto: Wendy Fjellstad

Norge er vertsnasjon, og konferansen «Need for Seed» går av stabelen 8.-9. september på Quality Spa & Resort Son.

Konferansen blir en viktig nordisk møteplass for skogbruk, forvaltningen og forskning. Deltakere og foredragsholdere fra Norge, Sverige, Danmark,  Finland og Island.

Program her
Påmelding og eventuell bestilling av overnatting her (frist 30. august)

IPCC og klimarespons. Konferansen innledes med en gjennomgang av de siste resultatene fra IPCC-rapporten og hvordan dette vil påvirke våre nordiske skoger. Hvor godt forberedt er det nordiske skogbruket på de forventede klimaendringene? Nordgen Skog har gjennomført en spørreundersøkelse blant aktørene i skogbruket i alle de nordiske land, og resultatene fra denne undersøkelsen blir presentert.

Dagens foredling og frø legger grunnlaget for fremtidens skogbruk. Valget av frømateriale i dag påvirker hvordan skogen tilpasser seg fremtidige klimaendringer. Frøforsyning og foredling er derfor også del av programmet.

NordGen Skog er organisert under NordGen og Nordisk Ministerråd og er et forum for diskusjon av skogforyngelse, planter, frø og genetiske ressurser samt temaer og problemstillinger knyttet til dette. NordGen Skog arrangerer hvert år temadager og konferanser i de nordiske land.

Deltakelse på konferansen er gratis og lunsj begge dager er inkludert. Alle deltagere er invitert til konferansemiddag på mandag kveld. Overnatting og frokost på hotellet dekkes av den enkelte deltaker individuelt. Du bestiller hotellrom ved registrering, så lenge det er ledig kapasitet. Konferansen starter mandag 8. september kl. 1100, og avsluttes med en utflukt på tirsdag ettermiddag, 9. september.

Mer informasjon om konferansen og registrering