NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Workshop i Kryokonservering afholdt i Norge

Lærerige dage på den levende fjerkræ Genbank i Norge

Kryokonservering er en vigtig komponent i bevaringen af husdyr genetiske resourcer og er specielt relevant i i bestræbelser på at sikre at fremtidige avlsmål i et ændret miljø kan nås. Sikring af husdyr genetiske resourcer mod sygdom og katastrofer kan bedre sikres med kryokonserveret materiale, end med levende besætninger eller flokke af dyr, der ofte holdes i afgrænsede geografiske områder.
Fra den 23-25 Juni mødtes ni deltagere fra fire nordiske lande på Hvam videregående skole i Norge, hvor den norske levende fjerkræ genbank har hjemme. Under de tre dages workshop om kryokonservering af fjerkræ sæd, arrangeret af NordGen Husdyr, lærte deltagerne at udføre alle procedurer fra opsamling af hane sæd til nedfrysning, optøning og kunstig inseminering af høner. Kurset blev undervist af professor Konstantin Tselutin fra All-Russian Research Institute of Genetics and Breeding of Farm Animals, Russian Academy of Agricultural Science, der har udviklet protokoller specielt til kryokonservering af fjerkræ sæd og var meget glad for at videregive denne viden til deltagerne i workshoppen.
En af de danske deltagere, Niels Rasmussen, opsummerede:"Vi var alle enige om at det var nogle meget lærerige dage, også at der var god tid til at diskutere med vore kollegaer fra de øvrige lande, som vi fik godt udbytte af."

workshop_participants

Participants of the Cryopreservation Workshop held at Hvam Videregående Skole in Norway