NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Genetisk karakterisering af Dansk Jysk kvæg

Genetisk karakterisering af Dansk Jysk kvæg afslører lav genetisk variation

Et nyt studie, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Animal Science, har genetisk karakteriseret en besætning af Dansk Jysk Kvæg.  Studiet er baseret på 135 individer fra Kortegaard besætningen af Jysk kvæg, som blev genotypet med en HD kvæg chip, der indeholder mere end 700.000 genetiske markører. Disse genotyper blev sammenlignet med en række andre racer, der tidligere er genotypet med den samme HD kvæg chip.

Resultaterne viste et lavt niveau for genetisk variation i Jysk kvæg sammenlignet med de øvrige racer. Derudover blev det fundet at lange strenge af kromosomerne der er identiske, var meget mere hyppige hos Jysk kvæg end de øvrige racer. Dette skyldes sandsynligvis indavl få generationer tilbage. Frekvensen af korte strenge af kromosomerne der er identiske var generelt ikke højere I Jysk kvæg end i de øvrige racer. Dette indikerer at historisk indavl (mange generationer tilbage) ikke har været højere hos Jysk kvæg end de øvrige racer i undersøgelsen. Det kan konkluderes, at Jysk kvæg stammer fra en stor historisk population, men at genetisk variation er tabt i de seneste generationer på grund af lav effektiv populationsstørrelse.

Genetiske markører kan bidrage til en mere effektiv avl, der mindsker tabet af genetisk variation i små populationer som Jysk kvæg.

Referanse:
Pertoldi C, Purfield DC,Berg P, Jensen TH, Bach OS, Vingborg R & Kristensen TN. 2014. Genetic characterisation of a herd of the endangered Danish Jutland cattle. Journal of Animal Science 92:2372-2376.

Jysk kveg

Foto: Iben Ravnborg Jensen