NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Skog konferanse 2014

Need for seed – Nordic forests in coming decades

NordGen Skog konferansen 2014 går av stabelen 8.-9. september i Son, Norge. Årets konferanse vil ta for seg effekter av klimaendringer på nordiske skoger, hvordan skogbruket er beredt til å takle slike endringer og tilpasning til disse.

Skoglandskap III_W Fjellstad

Foto: Wendy Fjellstad/Skog og landskap


Vi vil også diskutere frøforsyning, som er grunnleggende for skogbruk nå og i fremtiden og en viktig komponent for tilpasning til klimaendringer.

Mange spennende foredragsholdere har bekreftet sin deltagelse allerede. Konferansen er en møteplass for representanter for forvaltning, forskning og praktisk skogbruk fra alle de nordiske landene. Vi håper du også vil delta!

Program for konferansen
Konferansen starter kl 1100 mandag 8. september og avsluttes med en utflukt på tirsdag ettermiddag, 9. september. Konferansespråket vil være engelsk.

Registrering
Fristen for påmelding til konferansen er utsatt til 30. august 2014!

Har du behov for overnatting, kan dette bookes ved påmelding, så lenge det er ledig kapasitet på hotellet. For mer informasjon, registrering og oppdatert program, klikk her!

Konferansen vil bli avholdt på Quality Spa & Resort Son.

Velkommen til konferansen!