NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Biståndsprojekt

NordGen har deltagit i flera biståndsprojekt i form av bland annat utbildning av personal och uppbyggnad av genbanker i utvecklingsländer runt om i världen.

Södra Afrika

SADC Plant Genetic Resources Network

Östra Afrika

Eastern Africa Plant Genetic Resources Network (EAPGREN)

Centralasien

Plant Genetic Resources in Central Asia and Caucasus (CAC)

Sydöstra Europa

South East European Development Network on Plant Genetic Resources (SEEDnet)

Sidansvarig:  webmaster

Meadow_liten