Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Arbetsgruppen för frukt, bär och prydnadsväxter

Växter som förökas vegetativt bevaras på nationell basis i klonarkiv. Det innebär att varje nordiskt land ansvarar för bevarandet av sorter av frukt, bär och många av våra prydnadsväxter. Flera länder har nationella program som koordinerar detta arbete. NordGen medverkar i att lagra och sprida dokumentationen om växtmaterialet.

Till NordGens arbetsgrupp för frukt, bär och prydnadsväxter utses två personer av respektive nordiskt land. Medlemmarna är experter inom frukt, bär och/eller prydnadsväxter. Medlemmarna har koppling till de nationella programmen eller dess motsvarighet. Sammansättningen av gruppen ska representera genresursbevarande, växtförädling, forskning, trädgårdshistoria inklusive aktörer såsom friluftsmuseer och botaniska trädgårdar .

Arbetsgruppen träffas minst en gång per år där medlemmarna uppdaterar varandra om respektive lands aktiviteter, planerar gemensamma projekt och främjar nordiskt samarbete. För NordGens del besitter medlemmarna viktig expertis som hjälper NordGen i sitt arbete.

Arbetsgruppens årliga projektbudget kan inrymma finansiering av till exempel analyser, utvärderingar och användning av det bevarade växtmaterialet, fotodokumentation, etc.

   

***Sökes: Frö av ett- och tvååriga blomster***

   
   
Sidansvarig:  Ulrika Carlson-Nilsson

Malus domestica 'Vanda'. Foto: Ingevald Fernqvist

Läs mer

Om arbetsgruppen
Medlemmar
Artlista
Projekt
Pomologia Suecica
Klonarkiv

Kontakt

ulrika.carlson@nordgen.org