Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Miniknölar av potatis

Mellan 1 februari och 31 mars kan specialintresserade beställa miniknölar av ett urval äldre sorter ur genbanken.
   
   

Se vidare information.

   
   
   
   

Arkiv