NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Databaser översikt

SESTO - ett dokumentationssystem för genbanker, utvecklat av Nordiska Genbanken (numera Nordiskt Genresurscenter, NordGen). Programmet har efter hand utvecklats till ett mer generiskt informationssystem för växtgenetiska resurser och är nu anpassat för hantering och presentation av data från andra genbanker runtom i världen. 

Svalbard fröportal - för information om hur frö kan deponeras i valvet, eller information om vilka fröprover som är lagrade där.

ECPGR centrala växtdatabaser hanterade av NordGen: 

Pometets æblenøgle - Nyckeln omfattar 319 äpplesorter. De flesta är av danskt ursprung, eller är sorter som har varit allmänt utspridda i Danmark. Sorterna växer i Pometets äpplesortssamling i Høje Tåstrup på Biovetenskapliga Fakultetet, Institutet för Jordbruk och Ekologi, Köpenhamns Universitet. Samlingen är en del av NordGen.

International Database for Barley Genes and Barley Genetic Stocks - databas för kornmutanter.