Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordiskt möte om kulturreliktväxter, Island 2012

Detta möte var för den intresserade av kulturreliktväxter, särskilt i Nordiska och Arktiska områden.

Med en kulturreliktväxt menas en art eller en sort som inte längre odlas men har varit odlad på en särskild växtplats, och som överlevt på stället efter det att odlingen upphört eller trädgården övergivits.

Dessa växter säger oss mycket om vår kulturhistoria och kan ibland innehålla genetiskt material som skiljer sig från de mer moderna sorterna av växten.

Mötet ägde rum på Hótel Hérað i Egilsstaðir, Island 26-27 Juli 2012.

Presentationer från mötet:

   

gruppbild_relikväxtmöte_island_2012

Deltagarna på det nordiska mötet om kulturreliktväxter, Egilsstaðir Island 26-27 Juli 2012, vid utgrävningarna av klostret Skriðuklaustur.