Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Norsk artikel om NordGen-projekt

Just nu pågår projektet Genetiska konsekvenser av in situ och ex situ bevarande. För att besvara projektets frågeställningar har man valt den självsterila, insektspollinerade arten rödklöver som studieobjekt.

Norskt Genresurscenter har publicerat en artikel om projektet och insamlingarna, följ länken till artikeln.

Läs mer om projektet här.

   
   
   
   

Arkiv